48 697 517 384 info@infotower.pl

Sprzęt komputerowy dedykowany dla e-zdrowia

Wraz z wdrażaniem w gabinetach lekarskich nowych technologii często pojawia się potrzeba rozwoju zaplecza sprzętowego. Proponujemy zatem następującą usługę:

  • inwentarz aktualnego stanu infrastruktury sprzętu oraz sieci,
  • weryfikację potrzeb dotyczących rozmiaru bieżących jak i archiwalnych zdjęć RTG, celem określenia minimalnych wymagań przestrzeni dyskowej
  • przygotowanie projektu modernizacji w trzech wariantach

Do projektu dołączony zostanie plan modernizacji wraz z jego uzasadnieniem oraz kosztorys.