32 323 13 70 info@infotower.pl

Formularz rekrutacyjny

Załącz CV*
Wybierz plik doc, docx, otf, txt, pdf

Załącz dodatkowe pliki
Wybierz plik doc, docx, otf, txt, pdf

Pola z gwiazdką (*) są obowiązkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Infotower sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na potrzeby prowadzenia aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska). Zostałam/em poinformowana, przez administratora danych: Infotower sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Wincentego Pola 16 (kontakt: praca@infotower.pl) o tym, że:
1) Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: praca@infotower.pl.
3) Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4) Poprzez przesłanie mojego CV na adres praca@infotower.pl moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google (Google LLC. Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. Google Australia Pty Ltd).
5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia przesłania CV.
6) Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu *