48 697 517 384 info@infotower.pl
Zatrudnienie pracowników - Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Infotower Business Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, zwany dalej Administratorem.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: kontakt@infotower.pl.

Jako Administrator prowadzimy operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: specjalistaodo@infotower.pl.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z obowiązkiem prawnym związanym z zatrudnieniem nałożonym na nas przepisami prawa.
 3. Twoje dane będziemy przekazywać do następujących odbiorców:
 • Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Skarbowy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Usługi Księgowe – Mariola Tymon, ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice,
 • firma BHP,
 • klienci,
 • kontrahenci.
 1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) W przypadku zawartej umowy o pracę:

 • Kodeks Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 it. c RODO [obowiązek prawny],
 • 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda],
 • 6 ust. 1 lit. b RODO [zawarta umowa],
 • 6 ust. 1 lit f RODO [prawnie uzasadniony interes administratora].

b) W przypadku zawartej umowy o dzieło lub umowy zlecenie:

 • Kodeks Cywilny w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO [zawarta umowa],
 • 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda],
 • 6 ust. 1 lit f RODO [prawnie uzasadniony interes administratora].
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgodnego z prawem zatrudnienia Cię, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie rozpoczęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 2. Twoje prawa wynikające z RODO to:
 • możliwość żądania od nas dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • możliwość przeniesienia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego Administratora,
 • możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 1. Twoich dane osobowe nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane:

a) W przypadku zawartej umowy o pracę:

 • 50 lat jeśli zostałeś zatrudniony przed 31.12.2018 r.
 • 10 lat jeśli zostałeś zatrudniony po 1 stycznia 2019 r.

b) W przypadku zawartej umowy zlecenie:

 • 50 lat jeśli zostałeś zatrudniony przed 31.12.2018 r.
 • 10 lat jeśli zostałeś zatrudniony po 1 stycznia 2019 r.

c) W przypadku zawartej umowy o dzieło:

 • 6 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zawarliśmy umowę.
Rekrutacja pracowników - Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Infotower Business Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, zwany dalej Administratorem.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: kontakt@infotower.pl.

Jako Administrator prowadzimy operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: specjalistaodo@infotower.pl.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z prowadzoną w organizacji rekrutacją i nie będziemy udostępniać ich innym odbiorcom.
 3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) w przypadku umów o pracę:

 • 221 Kodeks Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO [obowiązek prawny ciążący na administratorze],
 • 6 ust. 1 lit. b RODO [czynności zmierzające do zawarcia umowy],
 • 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda] gdy będziesz chciał by Twoje CV zostało wykorzystane w przyszłych rekrutacjach.

b) W przypadku umów o dzieło:

 • Tytuł XV Kodeks Cywilny w zw. z art. 6 ust.1 lit. b RODO [czynności zmierzające do zawarcia umowy].
 • 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda] gdy będziesz chciał by Twoje CV zostało wykorzystane w przyszłych rekrutacjach.

c) w przypadku umów zlecenie:

 • Tytuł XXI Kodeks Cywilny w zw. z at. 6 ust. 1 lit. b RODO [czynności zmierzające do zawarcia umowy].
 • 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda] gdy będziesz chciał by Twoje CV zostało wykorzystane w przyszłych rekrutacjach.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do włączenia Twojej kandydatury do procesu rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie rozpoczęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 2. Twoje prawa wynikające z RODO to:
 • możliwość żądania od nas dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • możliwość przeniesienia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego Administratora,
 • możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 1. Twoich dane osobowe nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane:

a) W przypadku braku zgody na dalsze przetwarzanie:

 • usuniemy je zaraz po zakończeniu rekrutacji na konkretne stanowisko, na które przesłałeś do nas dokumenty.

a) W przypadku zgody na dalsze przetwarzania:

 • usuniemy je w momencie cofnięcia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie przesłanych przez Ciebie danych osobowych.
Fakturowanie - Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Infotower Business Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, zwany dalej Administratorem.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: kontakt@infotower.pl.

Jako Administrator prowadzimy operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: specjalistaodo@infotower.pl.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z obowiązkiem prawnym związanym z rozliczaniem finansowo-skarbowy naszej działalności gospodarczej.
 3. Twoje dane będziemy przekazywać do następujących odbiorców:
  • infakt.pl,
  • Usługi Księgowe – Mariola Tymon, ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice,
  • Urząd Skarbowy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • w przypadku gdy będzie to konieczne do realizacji umowy – do naszych klientów, kontrahentów, dostawców, zleceniobiorców i wykonawców.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) 106b ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawa o VAT; art. 106e ustawa o VAT; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO [zawieranie umów] oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO [obowiązek prawny]
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgodnego z prawem wystawienia faktury i rozliczenia podatkowego, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie rozpoczęcie czynności zmierzających do zawarcia i rozliczenia umowy.
 6. Twoje prawa wynikające z RODO to:
 • możliwość żądania od nas dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • możliwość przeniesienia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego Administratora,
 • możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 1. Twoich dane osobowe nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane:
  a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem faktury.
Nawiązywanie i prowadzenie współpracy Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Infotower Business Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, zwany dalej Administratorem.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: kontakt@infotower.pl.

Jako Administrator prowadzimy operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: specjalistaodo@infotower.pl.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes jakim utrzymywanie kontaktów z naszymi klientami, kontrahentami i dostawcami.
 3. Twoje dane osobowe, które otrzymaliśmy w maksymalnym zakresie obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • zajmowane stanowisko,
  • służbowy adres e-mail,
  • służbowy numer telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) 6 ust. 1 lit. f RODO [prawnie uzasadniony interes administratora].
 5. Twoje prawa wynikające z RODO to:
 • możliwość żądania od nas dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • możliwość przeniesienia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego Administratora,
 • możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 1. Twoich dane osobowe nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane:
  a) w takcie trwania współpracy.
Zawieranie umów handlowych - Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Infotower Business Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, zwany dalej Administratorem.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: kontakt@infotower.pl.

Jako Administrator prowadzimy operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: specjalistaodo@infotower.pl.

 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z obowiązkiem prawnym związanym z rozliczaniem finansowo-skarbowy naszej działalności gospodarczej.
 2. Twoje dane będziemy przekazywać do następujących odbiorców:
  • Urząd Wojewódzki,
  • Urząd Skarbowy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Usługi Księgowe – Mariola Tymon, ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice,
  • w przypadku gdy będzie to konieczne do realizacji umowy – do naszych klientów i kontrahentów.
 3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) Kodeks Cywilny w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO [zawarta umowa].
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgodnego z prawem wystawienia zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie rozpoczęcie czynności zmierzających do zawarcia i rozliczenia umowy.
 5. Twoje prawa wynikające z RODO to:
 • możliwość żądania od nas dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • możliwość przeniesienia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego Administratora,
 • możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 1. Twoich dane osobowe nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane:
  a) 6 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zawarto umowę.
Marketing usług własnych - Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Infotower Business Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, zwany dalej Administratorem.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: kontakt@infotower.pl.

Jako Administrator prowadzimy operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: specjalistaodo@infotower.pl.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing usług własnych i nie będziemy udostępniać ich innym podmiotom.
 3. Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z źródeł ogólnie dostępnych, czyli ze strony internetowej Twojej firmy.
 4. Twoje dane osobowe, które otrzymaliśmy w maksymalnym zakresie obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • zajmowane stanowisko,
  • służbowy adres e-mail,
  • służbowy numer telefonu.
 5. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) 6 ust. 1 lit. f RODO [prawnie uzasadniony interes administratora].
 6. Twoje prawa wynikające z RODO to:
 • możliwość żądania od nas dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • możliwość przeniesienia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego Administratora,
 • możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 1. Twoich dane osobowe nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane:
  a) co 2 lata dokonujemy okresowej aktualizacji naszej bazy marketingowej i usuwamy rekordy danych firm i osób fizycznych, z którymi nie nawiązaliśmy kontaktu.