48 697 517 384 info@infotower.pl

SYSTEM PRZYZYWOWY

Nowatorski, bezprzewodowy system komunikacji przeznaczony
dla szpitali oraz domów opieki.

NASZ SYSTEM PRZYZYWOWY WYKORZYSTUJE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

System przyzywowy firmy Infotower Business Solutions Sp. z o.o. jest nowatorskim, bezprzewodowym systemem komunikacji przeznaczonym dla szpitali oraz domów opieki.

W jego w skład wchodzi szereg elementów, z których najważniejsze to:

– komunikatory przyłóżkowe pacjentów,

– dedykowane Carephone (smartfony dla personelu medycznego),

– tablety dyżurkowe

– oraz infrastruktura techniczna zapewniające działanie i organizację pracy systemu (serwery, urządzenia dostępowe, lampy sygnalizacyjne oraz depozytory Carephone).

CO NASZ SYSTEM PRZYZYWOWY OFERUJE?

- komunikację głosową personelu medycznego z pacjentem

- komunikacje głosową oraz tekstową pomiędzy członkami personelu medycznego

- dostęp do danych medycznych gromadzonych w szpitalnych systemach informatycznych

- możliwość podłączania urządzeń medycznych monitorujących stan pacjenta

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU

Natychmiastowe dostarczenie następujących informacji:

Personel medyczny (Lekarki/Lekarze/Pielęgniarki/Pielęgniarze):

 • otrzymuje informację o wezwaniu do pacjenta,
 • otrzymuje informację o aktualnym stanie zdrowotnym pacjenta, wykonanych procedurach, stosowanych terapiach
 • otrzymuje informację o wezwaniu pomocy przez innego członka personelu medycznego, wraz z informacjami o pacjencie, którego to wezwanie dotyczy (aktualnym stanie zdrowotnym pacjenta, wykonanych procedurach, stosowanych terapiach)
 • otrzymuje przy łóżku pacjenta, informację na Carephone o aktualnym stanie zdrowotnym pacjenta, wykonanych procedurach, stosowanych terapiach (Carephone rozpoznaje łóżko, a co za tym idzie pacjenta, przy którym się aktualnie znajduje).

Wszystkie informacje o pacjencie dostępne w Carephone, na żądanie są odczytywane przez syntezator mowy.

Zmniejszenie obciążenia personelu

 • Korzystając z naszego systemu oszczędzamy czas Pielęgniarkom/Pielęgniarzom dzięki możliwości przeprowadzenia rozmowy z pacjentem przez Carephone. Rozmowa daje możliwość rozpoznania stanu, potrzeb pacjenta i przygotowania niezbędnych środków do zastosowania przy nim. Dzięki temu wystarczy tylko jedna wizyta u pacjenta.
 • Dzięki zastosowaniu Carephone, personel może optymalizować przemieszczanie się pomiędzy pacjentami, którzy wzywali pomocy. Nie jest konieczny każdorazowo powrót do dyżurki w celu sprawdzenia, kto wzywał pomocy. Personel medyczny ma Carephone zawsze przy sobie..
 • Dzięki Carephopne personel medyczny może zawsze skontaktować się głosowo z innym personelem, np. w celu zasięgnięcia opinii czy konsultacji. Carephone na liście kontaktów pokazuje wszystkich zalogowanych członków personelu wraz ich rolami i specjalnościami.

Komfort pacjenta

Komunikator przyłóżkowy ma dodatkowo funkcję sterowania sprzętem wyposażenia sali chorych. Mi.in: tv, oświetleniem, roletami, klimatyzacją. Ponadto ma wbudowaną funkcję pomiaru poziomu bólu, zegarynkę oraz latarkę, co w znacznym stopniu poprawia komfort w trakcie pobytu w szpitalu lub domu opieki. Możliwość obsługi głosowej wezwania, w wielu przypadkach wystarczający, daje poczucie natychmiastowej reakcji i obsługi pacjenta.

Bezpieczeństwo działania

System jest zabezpieczony przed nieuprawnionym wypływem informacji. Wszystkie dane są szyfrowane, a sieć bezprzewodowa zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem i odseparowana od sieci publicznej.
System jest również zabezpieczony przed awariami zasilania poprzez wyposażenie w zasilanie awaryjne (akumulatorowe) każdego elementu składowego.
W przypadku zakłóceń komunikacji spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, system został doposażony w alternatywny kanał komunikacyjny LoRa, zupełnie niezależny od podstawowego kanału komunikacji bezprzewodowej.
System został tak zaprojektowany, że najbardziej newralgiczne jego elementy są dublowane. I tak np. komunikator przyłóżkowy składa się z dwóch elementów, jednego stacjonarnego (na ścianie lub szafce przyłóżkowej) oraz jednego mobilnego połączonego ze stacjonarnym wypinanym bezpiecznie kablem. W obu elementach da się wywołać funkcję wezwania pilnego i zwykłego. Każdy z komunikatorów przyłóżkowych znajduje się w zasięgu przynajmniej dwóch punktów dostępowych, przy czym zawsze każdy z nich może przejąć rolę drugiego.

Komunikatory przyłóżkowe

Komunikatory przyłóżkowe zostały zaprojektowane z zachowaniem reguł ergonomii oraz szczególną troską o bezpieczeństwo pacjenta. Kabel łączący część mobilną komunikatora z częścią stacjonarną jest podłączony wtyczką, której siła wypięcia została dobrana tak, by zabezpieczyć pacjenta przed przypadkowym podduszeniem.
Kształt komunikatora został opracowany tak, żeby można go było łatwo dezynfekować. Nie ma zakamarków, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, a jego wnętrze jest zabezpieczone przed dostępem wilgoci.
Przyciski w pilocie są podświetlane tak, by pacjent miał pewność wykonanej czynności (np. wezwania pomocy).

Carephone

Carephone – to dedykowany smartfon dla personelu medycznego. Pozwala on na obsługę wezwań, komunikację głosową z pacjentem i z personelem medycznym oraz udostępnia dane medyczne pacjenta (pod warunkiem zintegrowania go z Hospital Information System lub odpowiednika dla domu opieki). Ekran urządzenia został dobrany tak, żeby wygodnie można było odczytywać na nim informacje medyczne. Informacje te mogą być odczytywane przez syntezator mowy, co umożliwia zapoznanie się z nimi np. w trakcie przemieszczania się do miejsca aktualnego przebywania pacjenta. Carephone współpracuje również z dedykowanym smartwatchem, który ułatwia przyjmowanie wezwań i odczytywanie powiadomień.

NASZ SYSTEM PRZYZYWOWY WYCHODZI POZA RAMY STANDARDOWEGO DZIAŁANIA

Kto skorzysta z Systemu Przyzywowego

Personel medyczny

łatwy sposób komunikacji z pacjentami

Pacjenci

poczucie bezpieczeństwa i komfortu dzięki umożliwionemu kontaktowi z personelem w każdej chwili

Dyrekcja

dzięki pewności, że rozwiązanie pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie szpitala

Personel mając do dyspozycji Carephone oraz tablety dyżurkowe w łatwy i szybki sposób odbiera wezwania od pacjenta 

Personel ma wgląd w wezwania oczekujące

Personel ma wgląd w wezwania oczekujące na przyjęcie

Personel ma możliwość rozmowy telefonicznej z pacjentem, np. w celu przygotowania się do interwencji (zabranie ze sobą leków przeciwbólowych, itp.)

Personel ma możliwość wezwania pomocy pielęgniarskiej lub lekarskiej

Personel ma możliwość odczytu historii choroby przez syntezator mowy

Personel ma możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z dowolnym zalogowanym w systemie członkiem personelu medycznego

Personel ma możliwość wglądu w historię choroby (rozpoznanie, wywiad, aktualne wyniki badań, aktualnie zażywane leki, choroby przewlekłe, itp.), jeśli system jest zintegrowany z systemem HIS lub adekwatnym systemem w ośrodku opieki.

Pacjentki/Pacjenci, którzy mają do dyspozycji komunikator przyłóżkowy, mają:

możliwość wezwania pomocy pielęgniarskiej w trybie pilnym lub zwykłym,

Pacjenci mają możliwość rozmowy telefonicznej z personelem medycznym (pacjent nie ma możliwości zadzwonienia do personelu medycznego, natomiast może odebrać rozmowę zainicjowaną przez personel, np. w celu wyjaśnienia powodu uruchomienia wezwania)

Pacjenci mają możliwość korzystając z naszego systemu przyzywowego sterowania telewizorem

Pacjenci mają możliwość korzystając z naszego systemu przyzywowego sterowania roletami

Pacjenci mają możliwość korzystając z naszego systemu przyzywowego sterowania klimatyzacją

Pacjenci mają możliwość korzystając z naszego systemu przyzywowego sterowania klimatyzacją

Pacjenci mają możliwość korzystając z naszego systemu przyzywowego monitorowania bólu

Pacjenci mają możliwość korzystając z naszego systemu przyzywowego sterowania latarką

Zarządzający placówką, którzy mają do dyspozycji Carephone oraz dostęp do oprogramowania webowego mają dostęp do przeglądu alertów (np. zatorów)

Zarząd ma dostęp do danych statystycznych (np. średni czas oczekiwanie dla wezwania pilnego lub zwykłego na poszczególnych oddziałach w wybranym zakresie czasu, aktualna liczba personelu medycznego na oddziałach, aktualna liczba pacjentów na oddziałach)

Zarządzający placówką, mają wgląd w statystyki czasu obsługi wg klinik, oddziałów, personelu w korelacji z obciążeniem (ilość pacjentów na pielęgniarkę/pielęgniarza itp.)

Zarząd ma dostęp do danych statystycznych użycia poszczególnych funkcji

Zarząd ma dostęp do danych statystycznych wg rodzaju obsłużenia zgłoszeń

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Funkcjonalność rozwiązania

  Nasz System Przyzywowy wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne

 • smartfony dla personelu
 • dedykowane dla pacjentów piloty z rozbudowanymi możliwosciami przyzywania, komunikacji głosowej inicjowanej przez personel, sterowania urządzeniami czy też monitorowania poziomu bólu
 • bezpieczną, niezawodną komunikacje bezprzewodową opartą o dwie zupełnie niezależne technologie przesyłu danych (WIFI i LORA)
 • sztuczną inteligencję dbającą o równomierne obciążenie personelu, oraz zminimalizowanie rozpraszania personelu w trakcie przeprowadzania ważnych czynności medycznych

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Jeśli jesteś zainteresowany dalszymi informacjami na temat systemu przyzywowego firmy Infotower Business Solutions sp. z o.o. skontaktuj się z nami

ZRÓB PIERWSZY KROK

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza obok.

Pozostaw nam swoje dane - skontaktujemy się.