48 697 517 384 info@infotower.pl

Formularz rekrutacyjny

Załącz CV*
Wybierz plik doc, docx, otf, txt, pdf

Załącz dodatkowe pliki
Wybierz plik doc, docx, otf, txt, pdf

Pola z gwiazdką (*) są obowiązkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Infotower sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska).
Rozumiem, że w kontekście wyrażonej zgody przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie. Rozumiem także, że wycofanie przeze mnie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody.

*Zostałam/em poinformowana, przez administratora danych:
Infotower sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Wincentego Pola 16 (kontakt: praca@infotower.pl) o tym, że:

1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO* – zgoda na przyszłe rekrutacje,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO* – czynności zmierzające do zawarcia umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO* – obowiązki prawne ciążące na administratorze danych.

2. Od administratora danych otrzymuję informacje, że przysługuje mi:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo ich sprostowania,
c) prawo do ich usunięcia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
• W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: praca@infotower.pl.

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 3 lat od dnia przesłania CV.
4. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)