48 697 517 384 info@infotower.pl

Dedykowane testy automatyczne AMMS na danych i konfiguracji Klienta

Po co testować coś, co już przetestował producent?

Kompletny system HIS posiada około 2425 parametrów. Nie ma dwóch jednakowo skonfigurowanych produkcyjnie systemów.
Duża ilość parametrów dostarcza ogromną elastyczność i korzyści, jednak nie sposób przetestować poprawności działania wszystkich kombinacji ustawień parametrów. Dlatego istotne jest przetestowanie konkretnych instalacji klienckich.
Taką możliwość może dać tylko sprawdzenie stosownych konfiguracji bezpośrednio na instalacji Klienta. Dodatkowo testowane są też dane gromadzone w systemie, które również mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu.
Ze względów technicznych i prawnych nie ma możliwości sprawdzania poprawności działania oprogramowania na parametrach i danych jednostki poza jej murami. Tylko w danej jednostce można zrealizować testy na kopii środowiska produkcyjnego, a więc na identycznej konfiguracji oraz identycznych danych na jakich działa program.

Jakie konsekwencje niesie instalacja nieprzetestowanej wersji?

Instalowanie wydanych wersji AMMS na środowisku produkcyjnym, bez wcześniejszego przetestowania ich na własnym środowisku obarczone jest ogromnym ryzykiem. Program działający w 100% na środowisku testowym producenta nie daje 100% gwarancji poprawności działania w środowisku klienta. Jedynym skutecznym rozwiązaniem, jest testowanie oprogramowania na konfiguracji i danych instalacji produkcyjnej użytkownika.

Czy przetestowanie każdej nowej wersji oprogramowania w środowisku klienta jest wykonalne?

Nie boimy się odpowiedzi na to pytanie, brzmi ona: zdecydowanie tak!

Nasi specjaliści od lat zajmują się wdrożeniami i serwisem systemu medycznego AMMS. Dzięki wiedzy jaką zgromadzili przez lata stworzenie dla nich testów automatycznych nie stanowi najmniejszego problemu. Niesie to ze sobą dwie istotne korzyści: zminimalizowanie czasu oczekiwania na poprawę działania systemu z 3-4 tygodni do 1-2 dni roboczych oraz zmniejszenie w istotny sposób kosztów wykonywanej usługi dzięki zgromadzonej bazie testów automatycznych.

W jaki sposób działa zespół Infotower?

Działamy kompleksowo. Naszą pracę można podzielić na dwie fazy:

Faza przygotowawcza (jednorazowo): typowanie ścieżek krytycznych, konfiguracja środowiska testowego, przygotowanie scenariuszy testowych, automatycznych i ręcznych.

Faza wykonawcza (cyklicznie): utrzymanie scenariuszy testowych, realizacja testów, ocena ryzyka instalacji i raportowanie błędów.

Jak długo trwa testowanie i konfiguracja systemu medycznego u klienta?

Najdłuższy i najbardziej pracochłonny jest etap pierwszy. Trwa on zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. Realizacja testów i pozostałe składowe etapu drugiego trwają zazwyczaj 2 dni.

Na tak krótki czas realizacji wpływ ma wykonywanie większości testów w sposób automatyczny z wykorzystaniem autorskiego narzędzia do automatyzacji testów.

Jaki jest efekt wykonanej usługi?

Po wykonaniu testów przygotowywany jest raport z testów, w którym podana jest rekomendacja (lub jej brak) do instalacji nowej wersji na środowisku produkcyjnym oraz ewentualna lista błędów powstałych podczas testów do zgłoszenia u producenta.

Klient ma pewność, co stanie się po zastosowaniu nowej aktualizacji w jego jednostce.

Polecamy również powiązaną usługę tworzenia automatycznego środowiska testowego AMMS

zdecydowanie przyspiesza i upraszcza przeprowadzanie testów nowych wersji oraz skutków samodzielnych zmian w konfiguracji oprogramowania

Zrób pierwszy krok