48 697 517 384 info@infotower.pl

Kopie zapasowe dokumentacji medycznej

Pożar, kradzież, zalanie, skoki napięcia elektrycznego, samoistne uszkodzenia…
Czy masz pewność, że Twoja dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed tymi zagrożeniami?

Wdrażamy rozwiązania, dzięki którym likwidujemy skutki powyższych zdarzeń. Wprowadzone zabezpieczenia i polityka bezpieczeństwa umożliwia zminimalizowanie ryzyka wystąpienia utraty danych, a w przypadku ich utraty pozwala na skuteczne przywrócenie danych.